Banaby.pl   »   Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwane dalej „RODO”)


Administrator danych osobowych: Babynabytek s.r.o., z siedzibąnr 259, 739 85 Bukovec, REGON: 29441102, wpisana w Sądzie Okręgowym w Ostrawie pod numerem C 53377, e-mail:info@banaby.pl,web: www.banaby.pl (zwana dalej „Spółką“ lub „Administratorem“).


I. ZAKRES DOKUMENTU

Państwa dane osobowe (zwane dalej “DO”) będziemy przetwarzać na podstawie zgłoszenia do obioru newslettera / nowości w zakresie następującym: adres e-mail.

II. CEL DOKUMENTU

Państwa DO będziemy przetwarzać do celów marketingowych: oferowanie towaru i usług, informowania o promocjach, wyprzedaży, przesyłania informacji o sklepie internetowym i oferowanych produktach itp. i to w szczególności formą wiadomości handlowych (w myśl §7 ustawy nr 480/2004 Dz. U. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. OKRES PRZETWARZANIA

Państwa DO będziemy przetwarzać przez 3 lata, jeżeli nie postanowią Państwo udzielić nam ponownej zgody.

IV. UDZIAŁ PRZETWÓRCY

Prócz Administratora mogą Państwa DO przetwarzać również następujący Przetwórcy:

  • - spółki PR i marketingowe - zapewniające kampanie reklamowe i promocję (włącznie spółek zapewniających promocję za pomocą oprogramowania oceniającego Państwa preferencje według zachowania w Internecie),
  • - dostawcy oprogramowania – w celu uproszczenia pracy sklepu internetowego i zapewnienia jego zabezpieczenia technicznego (server hosting, e-mail gosting, cloud-hosting, system CRM, aplikacje biurowe itp.);
  • - zarządcy serwerów zapasowych i innego sprzętu - w celu zabezpieczenia należytego funkcjonowania sklepu internetowego i dostępności danych powiązanych.


V. PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

Udostępnienie danych jest zupełnie dobrowolne – w przypadku ich nie udzielenia nie możemy Państwu dosyłać nasz newsletter / nowości.

W okresie przetwarzania DO przysługują Państwu następujące prawa:

  • wycofanie zgody kiedykolwiek i to bez jakichkolwiek kar,
  • - wystąpienie do Administratora z wnioskiem o udzielenie informacji o zakresie przetwarzanych Państwa DO,
  • - wystąpienie do Administratora z wnioskiem o wyjaśnienia w sprawie przetwarzania Państwa DO,
  • - wystąpienie do Administratora z wnioskiem o dostęp do Państwa DO oraz prawo do ich aktualizacji i poprawki,
  • - zażądanie u Administratora wykasowania Państwa DO, ewent. ograniczenia och przetwarzania,
  • - przeniesienie Państwa DO do innego administratora,
  • - wycofanie zgody na dosyłanie wiadomości handlowych w myśl §7 ustawy nr 480/2004 Dz. U. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego.


W celu zastosowania powyższych praw prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: info@banaby.pl. W przypadku wątpliwości co do należytego przetwarzania Państwa danych osobowych – zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, mogą Państwo zwrócić się również do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. WAŻNOŚĆ ZGODY

Udzielona na powyższych warunkach Państwa zgoda staje się ważną z chwilą kliknięcia na link weryfikacyjny, który wyślemy na państwa adres poczty elektronicznej.