DZIEŃ DZIECKA > zniżka 8 % < Świętujmy razem!

Banaby.pl   »   Warunki konkursu

Warunki konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie, zawodnik musi odpowiedzieć na zgadujące pytanie: „Ile osób weźmie udział w konkursie?” Poprzez wpisanie odpowiedzi numerycznej w określonym polu w portalu konkursowym.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, zawodnik musi udowodnić, że dokonał zakupu na stronie www.babynabytek.cz . Odbywa się to poprzez wpisanie kodu konkursu w określonym polu na portalu konkursowym. Kod znajduje się na ulotce konkursowej, którą otrzyma w przesyłce w ramach zamówienia.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, zawodnik musi wejść na portal e-mailowy, na który podał podczas tworzenia zamówienia. Jeśli wygrasz, skontaktujemy się z Tobą na ten e-mail.
 4. Jeśli żaden z zawodników nie odpowie poprawnie na pytanie konkursowe, wygrywa zawodnik z najbliższą końcówką.
 5. Jeżeli więcej niż jeden zawodnik odpowie poprawnie na pytanie konkursowe, wygrywa ten, który odpowiedział wcześniej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przerwania lub odwołania konkursu lub zmiany jego regulaminu z ważnych powodów. Organizator zastrzega sobie również prawo do wymiany nagród na nagrody stanowiące odpowiedni zwrot.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z zastępcą zwycięzcy w przypadku neuvedenou komunikacji ze Zwycięzcą przez okres 5 dni od ogłoszenia nagrody.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wszelkich kwestii związanych z konkursem według własnego uznania i bez podania przyczyn. Organizator nie przyjmuje niniejszym żadnych innych zobowiązań wobec Uczestników konkursu i nie jest im uprawniony do innego wykonania przez Organizatora niż określone w niniejszym regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z przesyłania danych drogą elektroniczną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z funkcjonalnością serwisu, na którym będą publikowane informacje o konkursie.
 9. Zawody odbywają się równolegle w następujących krajach: Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, neuvedenomcy, Austria, Rumunia, Chorwacja.
 10. Klikając przycisk „Konkuruj”, zawodnik wyraża zgodę na regulamin konkursu, a także na przechowywanie danych kontaktowych (w zakresie: e-mail, zgodnie z RODO) na czas trwania i ogłoszenia konkursu.
 11. neuvedeno ma prawnego roszczenia do nagrody, a wartość nagród nie może zostać wypłacona w gotówce. Winner przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zobowiązań podatkowych wobec państwa. Zawodnikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych na udział w zawodach.
 12. Możesz wziąć udział w konkursie do 1.6. 2021